trip

Trip Atmadan Önce…

  Hanımlar; kabul edelim biz de az değiliz. Demeyin nereden esti diye. Yahu başka hangi canlı türü, işe gittiği serviste her zaman yanına oturan…